Semua bahan dan data yang diposkan ke dalam laman web BERITA.MY untuk tujuan penerangan sahaja. BERITA.MY dengan nyata menafikan semua liabiliti untuk mana-mana orang atau entiti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan akibat daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan keseluruhan atau mana-mana bahagian apa-apa maklumat yang diperolehi dari laman web ini.